Selecteer een pagina

Door: Wijnand

Toegegeven, vraag aan een willekeurig persoon die met een recruiter te maken heeft gehad of die recruiter goed was in het vertellen van verhalen en zeer waarschijnlijk zal diegene dat van harte bevestigen. Maar die uitspraak is niet altijd positief bedoeld. Wij werving en selectie profs kunnen dat: verhalen vertellen. We zijn de vacature immers aan het verkopen en hebben zelf ook een belang bij het invullen van de functie. Maar zijn het de juiste verhalen? En hebben ze het juiste effect? We stellen de zaken wel eens wat rooskleuriger voor dan ze in werkelijkheid zijn. De makkelijkste argumenten die ik zelf vaak op tafel legde tijdens intakegesprekken gingen over carrièreontwikkeling en de geweldige uitdagingen die de sollicitant in deze functie zou tegenkomen. Is de nieuwe medewerker eenmaal aan de slag, worden de gecreëerde verwachtingen geconfronteerd met de praktijk… maar daar heb je als recruiter meestal geen ‘last’ meer van.

Waar of waarachtig

De verhalen die je als recruiter vertelt, zijn het vertrekpunt van een (langdurige) werkrelatie. De kandidaat maakt keuzes op basis van wat hij of zij in eerste instantie van jou hoort. Het is niet echt heel anders dan het aangaan van een privérelatie; je mag het heus een beetje opleuken tijdens de eerste date, maar als blijkt dat je de ander ‘verhaaltjes op de mouw hebt gespeld’, blijft dit meestal niet zonder gevolgen. De verhalen die je vertelt moeten dus waar of waarachtig zijn.

De rol van het verhaal in het grotere geheel

Welke verhalen passen er bij je recruitment strategie? Welke betrokkene neemt welk verhaal voor zijn rekening? Hoe sluiten de verhalen aan bij de bedrijfscultuur? Hoe kunnen we door het bewust inzetten van verhalen bijdragen aan of verandering brengen in de bedrijfscultuur? Welke verhalen vertel je op een beurs en welke in het tweede of derde gesprek? Het doelbewust gebruiken van verhalen vraagt om afstemming met de bepalende spelers in het recruitmentproces, aansluiting bij de identiteit van de organisatie en het betrekken van marketing, communicatie én het hoger management.

Niet alleen vertellen maar ook vragen, luisteren en interpreteren

Om verhalen te kunnen gebruiken moeten er wel eerst verhalen zijn. Je zal doelgericht verhalen moeten verzamelen en die vervolgens interpreteren en selecteren op hun bruikbaarheid. Welk punt maak je door een bepaald verhaal te vertellen? En wie zou dat specifieke punt moeten maken? Dit vraagt om vaardigheden om een verhaal ‘naar boven te krijgen’. Het inzetten van narratieve gesprekstechnieken is hiervoor hét middel. Om de juiste vragen te kunnen stellen moet de recruiter kunnen luisteren met een grote ‘L’ en weten welke elementen er nodig zijn om van iets een krachtig verhaal te maken. Vervolgens zal je met elkaar moeten bepalen welk verhaal, op welk moment, aan welk publiek, op welke manier kan worden verteld.

Voorbij de feiten vragen

Het vertellen van verhalen zou overigens niet alleen voorbehouden moeten zijn aan de recruiter, of de afdeling (arbeidsmarkt)communicatie. In ieder gesprek heb je als recruiter ook de mogelijkheid om de kandidaat te helpen om zich gehoord te voelen en verder te komen dan alleen feitelijke en rationele argumenten. Het gevoel en de emotie bij een verhaal over iemands ervaringen zijn minstens zo relevant. De uiteindelijke werknemer zal zijn of haar emoties ook niet thuis laten….

Wat maakt je uniek?

Met een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt zijn verhalen hét middel om je eigen geluid te laten horen en onderscheidend te zijn. Een geluid wat uniek is voor jou als organisatie, wat jouw organisatie uniek maakt en dat potentiële nieuwe collega’s de kans geeft om hun unieke ik in dat grotere geheel te (laten) zien. Met echte en geen broodje aap verhalen. Ik vind dat je als recruiter een steeds belangrijker rol in die uitdaging moet willen spelen. En als je de vaardigheden daarvoor nog niet voldoende hebt, zorg dan dat je die (samen met je collega’s) ontwikkelt. Ook ik ben mijn narratieve ‘tools’ zelf nog steeds verder aan het aanscherpen, want een ding weet ik zeker: Storytelling kan recruiters helpen bij het maken van het verschil ten opzichte van de andere vissers in dezelfde vijver!

Pin It on Pinterest

Share This