Kernwaarden moeten ‘geladen’ worden; ze moeten betekenis krijgen en in dagelijks gedrag tot leven komen. Pas als ze concreet en tastbaar zijn, kunnen ze hun werk gaan doen. Waarden kunnen mensen richting geven en inspireren als ze verbonden raken aan authentieke, persoonlijke verhalen.

Lees meer